Ö Y K Ü M Ü Z

Avusturya Lisesi mezunları olarak 1994’te bir araya geldik. Neşeli buluşmalarımızın ortak girişimlere dönüşüp gelecek kuşakları da kavrayabilmesi amacıyla bir vakıf kurduk: AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI

 

Kültür etkinlikleri ile gerçekten de hızla eski/yeni mezunlara ulaştık. Beyoğlu’nda bir adresimiz oldu.

 

Viyana Senfoni Orkestrası, Salzburger Kammerpilharmonie, Wiener Jeunesse Orchester gibi bir çok orkestrayı İstanbul’da ağırladık.

 

Avusturya Kültür Ofisi ile birlikte, AB destekli kültür projeleri kapsamında Vijah Upadhyaya yönetiminde European Voices korosunu kurduk. Koro  İstanbul ve Anadolu’nun bir çok kentinde konserler verdi.

 

Her yılın en başarılı iki Avusturya Lisasi mezununa yüksek öğrenim bursu vererek eğitim alanına ilk adımı attık.

 

‘Sekiz Yıllık Temel Eğitim Yasası’ sonrası ALV bir ilköğretim kurumuna imza attı: ALEV İLKÖĞRETİM OKULU

 

1999 Gölcük depremi sonrasında Avusturyalı dostlarımızdan gelen bağışlarla, Avusturya Lisesi öncülüğünde Yalova’nın Kılıç Köyü’nde bir ilköğretim okulu inşa ettik.

 

Büyüdük, çoğaldık ve liseyi de kapsayan ALEV OKULLARI olduk.

 

Hedeflerimiz düşlerimizde saklı...

İbrahim Temo
BAŞKAN

Süveyda Birışık
ÜYE

Cahit Kutman
ÜYE

Y Ö N E T İ M  K U R U L U

Orhan Özalp
BAŞKAN YARDIMCISI

Coşkun İnsel
ÜYE

Binnur Hataylı
ÜYE

Arman Oymakaş
ÜYE

Leman İşçen
ÜYE

Tayfun Şarlak
ÜYE

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

 

1. Fikri Şadi Gücüm

2. Azade Kayakıran Burdurlu

3. Ayşegül Özsoy

4. Ahmet Basmacı

5. Feride Lale Göral

6. Payidar Zerhan Gökpınar

7. Cavit Afacan

8. Nilgün Berat Peker

9. Gülsen Kırbaş

 

 

 

 

 

Denetçi Asil

 

1. Memduh Özargun

2. Mehmet Nut Atukalp

 

Denetçi Yedek

 

1. H. Pınar Kılıç

2. Senem Boran

 

VAKIF SENEDİ - (İNDİRİLEBİLİR)

Vakıf Senedinin 27. maddesi uyarınca Sankt Georg Avusturya Lisesi Müdürü Vakfın Onur Başkanıdır. Onur Başkanı ve kendilerine Onursal Mütevellilik sıfatı tanınan kişi ve kuruluşlar Mütevelliler Kurulunun doğal üyeleridir.

ONURSAL BAŞKANLAR

Franz Kangler
1994 - 2014

OStR. Mag. Paul Steiner
2014 -

VAKIF MÜTEVELLİLERİ

1   -  Ahmet Özcıbır

2   -  Arman Oymakaş

3   -  Bereket Uluşahin

4   -  Candan Cansunar

5   -  Cavit Afacan

6   -  Cevat Gökşin

7   -  Emine Sancak Michel

8   -  Feride Lale Göral

9   -  Feriha Nesrin Takıl

10 -  Fikri Şadi Gücüm

11 -  Günay Özışık

12 -  Güniz Alper

13 -  Haluk Işındağ

14 -  Umut Kolcuoğlu

15 -  Hakkı Pınar Kılıç

16 -  Hülya Ünal

17 -  İhsan Çakın

18 -  Konstantinos Sandalcidis

19 -  Mehmet Kara

20 -  Mehmet Cem Kitapçı

21 -  Mihriban Paker

22 -  Mihriye Nevra Ölçer

23 -  Müjde Gürlek

24 -  Nükhet Kalkandelen

25 -  Sedat Abra

26 - Sema Cıngıllıoğlu

27 -  Süveyda Birışık

28 - Teoman Akünal

29 -  Ünal Aydıner

30 -  Verda Uluğ

31 - Zahide Leman Halulu

32 - Zerhan Payidar Gökpınar

33 - Dr. Ahmet Erdal Yılmaz

34 - Dürin Üçdoğan

35 - Ekmel Akdeniz

36 - Lerzan Boyner

37 - Mehmet Atukalp

38 - Mehmet Eliaçık

39 - Memduh Özargun

40 - Ali Arman

41 - Lütfi Aygüler

42 - Nesrin Esirtgen

43 - Süleyman Blum

44 - Berna Abra

45 - Binnur Hataylı

46 - Nur Öztemir

47 - Cengiz Artam

48 - Ertuğrul Akbulut

49 - Gülbin Ezel

50 - M.Muhteşem Nasır

51 - Nakip Çulpan

52 - Simin Nuhoğlu

53 - Cüneyt Yüksel

54 - Ender Mermerci

55 - Ahmet Basmacı

56 - Bülent Narin

57 - Serdar Oskay

58 - Levent Abdullah Cenger

59 - F.Oya Özcan

60 - Nilgün Peker

61 - Cangüzel Teker

62 - Leman İşcen

63 - Müge Titiz

64 - Senem Boran

65 - Tayfun Şarlak

66 - Ahmet F. Gökhan

67 - Gülsen Kırbaş

68 - Metin Alkoçlar

69 - Mustafa Aydın

70 - Neva Alkoçlar

71 - A.Zafer İncecik

72 - Muzaffer Başbudak

73 - Ayşegül Kafescioğlu

74 - Cahit Kutman

75 - Coşkun İnsel

76 - Hasan Basri Kayakıran

77 - İnci Yeşil

78 - Remzi Zorlu

79 - Sıtkı Şinikoğlu

80 - Süleyman Yerçil

81 - Orhan Özalp

82 - İbrahim Temo

83 - Rezan Erksan

84 - Zafer Güldoğan

85 - Ceyda Ataç

 

VAKIF ONURSAL MÜTEVELLİLERİ

Dr. Heinz Fischer
Avusturya Cumhurbaşkanı

Franz Kangler
Avusturya Lisesi Kurucu Temsilcisi

OStR. Mag. Paul Steiner
Avusturya Lisesi Müdürü

Mesut Yılmaz
Eski Başbakan

Dr. Ulrike Tilly
Avusturya Büyükelçisi

Gerhardt Lutz
Avusturya İstanbul Başkonsolosu

Romana Königsbrun
Avusturya Kültür Ateşesi

Haluk Tümay
Yüksek Mimar

Çiğdem İkiışık

Ender Armağan

ÖDÜLLER

F. Şadi Gücüm
Avusturya Cumhuriyeti Devlet Nişanı

Müjde Gürlek
Avusturya Cumhuriyeti Devlet Nişanı

Bereket Uluşahin
Avusturya Cumhuriyeti Devlet Nişanı

İbrahim Temo
Avusturya Cumhuriyeti Devlet Nişanı

KURULUŞLAR

TEMEL ATANLAR

Mahmedet Şahinler
Avusturya Lisesi Edebiyet Öğretmeni

Prof. Dr. Şadi Karagöz
Kurucu Mütevellimiz

Hacer Sayman

Aliye Manizade

Kurucu Mütevellimiz

Kurucu Mütevellimiz

İnş. Yük. Müh. Süleyman Yerçil

Dr. Erdal Yılmaz

Koray İnşaat Genel Müdürü

Ömerli Eski Belediye Başkanı

ALEV İLKOKULU'nun kurulduğu
arazinin bağışlanmasını ve ALEV OKULU binası inşaat finansmanını sağlayan mütevellimiz.

ALEV OKULLARI'nın kurulduğu
arazilerin vakfımıza bağışlanmasını  sağlayan mütevellimiz.

BURSLAR

Yüksek Öğrenim Bursları

 

Öncelikli olarak Avusturya Lisesi mezunları olmak üzere, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan, Türkiye’de kurulu Üniversite ve Yüksek Okullarda okuya öğrencilere verilen burslardır.

 

 

Yurtdışı Yüksek Öğrenim Bursları

 

Avusturya Lisesi’ni başarı ile bitirmiş, ekonomik desteğe gereksinimi olan, yurtdışında kurulu yüksek eğitim kurumuna kabul edilmiş öğrencilere başta Avusturya olmak üzere yurtdışında öğrenim görmeleri için verilen burslardır.

 

 

Yüksek Öğrenim Kitap ve Malzeme Destek Yardımı

 

Yüksek  öğrenim bursiyerlerine, Yönetim Kurulu’nun gerekli tahsisatı yapmış olması koşuluyla bir aylık burs tutarı, her eğitim yılı başında kitap ve malzeme destek yardımı olarak verilebilir. Yönetim Kurulu bu yardımı sadece yurtiçi veya sadece yurtdışı yüksek  öğrenim destek bursu alan öğrencilere ya da tamamına kullandırıp kullandırmamakta serbesttir.

 

 

Yurtdışı Kısa Dönem Sanat Bursları

 

Sanatın değişik dallarında öğrenim gören, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan öğrencilere sanatsal beceri ve deneyimlerini geliştirmek amacı ile Avusturya’da yapacakları kısa dönemli çalışmalara yönelik verilen burslardır.

 

 

İlköğretim ve Lise Destek Bursları

 

Öncelikli olarak Avusturya Lisesi’nde ve Avusturya Liseliler Vakfı’nın sahip olduğu ALEV Özel Okulları’nda okuyan, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan öğrencilere verilmesi öngörülen destek burslarıdır.

 

 

Mahmedet Şahinler Burs Fonu

 

Avusturya Lisesi, Avusturya Liseliler Derneği ve Avusturya Liseliler Vakfı ortak girişimi olan ‘’Mahmedet Şahinler Burs Fonu’’ Avusturya Lisesi’nde öğrenim gören, başarılı fakat ekonomik desteğe gereksinimi olan öğrencileri desteklemek amacı ile kullanılır.

 

HABERLER

ALV NEREDE?

İLETİŞİM

Yeni Çarşı Caddesi No:32 Kat:4 Beyoğlu 34433 İstanbul

+ 90 212 292 39 70

info@alv.org.tr